วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

 วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่106 เวลา 08.10 – 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of list ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 105 เวลา เวลา 09.50 – 10.40 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of list ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา15.40 – 16.30 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of list

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น