วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555

  วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105 เวลา 08.10 – 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง A Jealous Man นักเรียนตั้งในเรียนมาก ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 106 เวลา 13.10 – 14.00 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง A Jealous Man นักเรียนตั้งในเรียนมาก ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 15.40 – 16.30 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง A Jealous Man นักเรียนตั้งในเรียนมากดีมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น