วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555

      วันนี้จะเป็นการเปิดทำการเรียนการสอน เป็นวันแรกของภาคเรียนที่22555วันนี้ดิฉันสอนนักเรียน 2 ห้อง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 106เละ 104  ห้องแรกที่ดิฉันสอน คือ ม.106 เวลา 09.00 – 09.50 น. นักเรียนจะตื่นเต้นกับผลการเรียนและการเปิดเทอมมาก ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 13.00 – 14.00 น. นักเรียนห้องนี้จะเป็นห้องที่พูดมากกว่าห้องอื่นๆเพราะนักเรียนห้องนี้จะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในขณะที่สอนเป็นอย่างดี เเละจะเป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดี ร่าเริง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น