วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555

 วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่106 เวลา 08.10– 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง การวิเคราะห์ประโยคและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างขะมักเขม้น ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 105 เวลา เวลา 13.00 – 14.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง การวิเคราะห์ประโยคและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างขะมักเขม้นและเสร็จทันเวลาในคาบ เเละคาบที่ 9 สอนนักเรียนชั้นม. 104 วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง การวิเคราะห์ประโยค วันนี้นักเรียนห้องนี้จะพูดมากในขณะที่สอนดิฉันจึงทำโทษนักเรียนโดยการให้ยืนเรียน เเละบ้างคนก็ให้เคาะโต๊ะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น