วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555

  วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่106 เวลา 09.00 – 09.50 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Correct Usage นักเรียนห้องนี้เป็นนักเรียนที่ตั้งในเรียนมาก และดิฉันให้นักเรียนแต่งประโยคตามในเนื้อเรื่อง Correct Usage ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 105 เวลา 09.50 – 10.40 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Correct Usage นักเรียนตั้งในเรียนมากและแต่งประโยคเสร็จส่งทันเวลา ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 15.40 – 16.30 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Correct Usage นักเรียนตั้งในเรียนและแต่งประโยคด้วยความสนใจและเสร็จทันเวลาในคาบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น