วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555

 วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น.วันนี้ห้องแรกที่ดิฉันสอน คือ ม.106 เวลา 08.10 – 09.00 น. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of paragraph ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 13.00 – 14.00 น. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of paragraph 

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555

 วันนี้ดิฉันต้องมาแต่เช้าตรู่ เวลา 06.50 น. เพื่อมาเข้าเวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียนข้ามถนนในตอนเช้า เมื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียนเสร็จ เวลา 07.40 น. ดิฉันต้องไปยืนรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียน
  วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่10ถ เวลา เวลา 14.50 – 15.40 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of paragraph นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก วันนี้ในคาบชุมนุม ให้นักเรียนนำเสนอประวัติเพลงลูกทุ่งทีละกลุ่ม

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

  วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่103 เวลา 08.10 – 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of paragraph นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 105 เวลา เวลา 13.00 – 14.00น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of paragraph นักเรียนตั้งใจเรียนมากเร์ เเละคาบสุดท้ายเป็นนักเรียนชั้นม. 104 นนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of paragraph นักเรียนตั้งใจเรียนมาก

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

 วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่106 เวลา 08.10 – 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of list ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 105 เวลา เวลา 09.50 – 10.40 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of list ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา15.40 – 16.30 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of list

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555

    วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105 เวลา 08.10 – 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of list นักเรียนตั้งในเรียนมาก ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 106 เวลา 09.50 – 10.40 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of list นักเรียนตั้งในเรียนมาก ห้องที่ 3 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 15.40 – 16.30 น.วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of list Topic of list นักเรียนตั้งในเรียนมากดีมาก

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555

 วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น.วันนี้ห้องแรกที่ดิฉันสอน คือ ม.106 เวลา 08.10 – 09.00 น. สอบคำศัพท์และทดสอบหลังเรียนในหน่วยการเรียนเรื่องนี้ ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา13.00 – 14.00 น. สอบคำศัพท์และทดสอบหลังเรียนในหน่วยการเรียนเรื่องนี้ 

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555

   วันนี้ดิฉันต้องมาแต่เช้าตรู่ เวลา 06.50 น. เพื่อมาเข้าเวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียนข้ามถนนในตอนเช้า เมื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียนเสร็จ เวลา 07.40 น. ดิฉันต้องไปยืนรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียน
    วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105 เวลา เวลา 10.40 – 11.30 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Scanning and Skimming และเสร็จทันเวลาในคาบ
     วันนี้ให้นักเรียนบอกชื่อเพลงลูกทุ่งที่นักเรียนรู้จักมาคนละ 1 เพลง และเหตุผลว่าทำไม่ถึงชอบเพลงนี้ เพลงนี้สอนอะไรเราได้บ้าง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มไปหาประวัติเพลงลูกทุ่ง และนำเสนอในคาบคาบหน้า