วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555

      วันนี้ดิฉันต้องมาแต่เช้าตรู่ เวลา 06.50 น. เพื่อมาเข้าเวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียนข้ามถนนในตอนเช้า เมื่อรับนักเรียนหน้าโรงเรียนเสร็จ เวลา 07.40 น. ดิฉันต้องไปยืนรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียน
        วันนี้ห้องแรกที่ดิฉันสอน คือ ม.105 เวลา 10.40 – 11.30 น วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง การวิเคราะห์ประโยคและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างขะมักเขม้นและเสร็จทันเวลาในคาบ
        วันนี้เป็นวันแรกที่ให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมชุมนุมกันอย่างเสรี ตามความสนใจของแต่ละคน ซึ่งชุมนุมของดิฉันมีชื่อว่า “ชุมนุมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย”
        ดิฉันรอรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในเพลงลูกทุ่ง ณ ห้อง ม. 
403 มีนักเรียนเข้าร่วม“ชุมนุมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย” เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 คน วันนี้พบปะพูดคุยกับนักเรียน และให้นักเรียนร่วมกันเลือกหัวหน้าชุมนุม รองหัวหน้า และเลขานุการ และกิจกรรมและเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย 

2 ความคิดเห็น:

  1. I like Thai folk music. Carabao I live mak mak. Hello, my name is Scott and I translated your writing to English so I could read it. I'm happy to see your blog.

    ตอบลบ