วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104วันนี้สอนเกี่ยวกับฤดูการต่างๆซึ่งให้นักเรียนแปลเนื้อเรื่องและทำแบบฝึกหัดท้ายบท
3. ตรวจการบ้านนักเรียนและทำงานที่ยังไม่เรียบร้อย


วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104วันนี้สอนเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย
3. สอนแทนพี่พรทิพย์ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105วันนี้สอนเกี่ยวกับการเขียนจดหมาย


วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555

“วันนี้เป็นวันอาสฬหบูชาโรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ไปทำบุญกับครอบครัว”

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555

“วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาโรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ไปทำบุญกับครอบครัว”

วันพุธที่ 1สิงหาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. คีย์คะแนนสอบกลางภาคที่ห้องคอมของรายวิชาอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงคีย์คะแนนสอบกลางภาคที่ห้องคอม
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104
3. รวบรวมคะแนนเก็บของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
4.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105วันนี้ได้เฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือ

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104เรื่องBangkok
3. สอนแทนครูพี่เลี้ยงซึ่งเป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่106
4. พิมพ์ข้อสอบของพี่ที่ในหมวด

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. คุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่604
3. นำข้อสอบกลางภาคมาตรวจ

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. คุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่501
3.ตรวจใบงานที่ให้นักเรียนทำ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนซึ่งวันนี้เป็นเวรประจำ
2.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
3. คุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่501
4.ตรวจการบ้านนักเรียน

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.คุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา403
3.ช่วยพิมพ์งานภายในหมวดวันที่19-20 กรกฎาคม 2555

โรงเรียนหยุดภายในจำนวน 2 วัน ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือสอบ

วันพุธ18 กรกฎาคม 2555

วันนี้เป็นวันแข่งขันกีฬาสีภายในที่สนามกีฬาจังหวัด

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.วันนี้เป็นการฝึกซ้อมเดินขบวนในการแข่งขันกีฬาสีภายใน

วันจันท์ที่ 16 กรกฏาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.เข้าร่วมดูการแข่งขันกีฬาสีภายใน
3.ช่วยพี่ในหมวดพิมพ์งาน

วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอบเก็บคะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105
3. ตรวจข้อสอบนักเรียน
4. ไปห้องสมุดโรงเรียนเพื่อใช้internet

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. พิมพ์ข้อสอบที่จะสอบย่อยวันพรุ่งนี้จำนวน30ข้อ
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104
4.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105เรื่องQuestion Tagละเฉลยแบบฝึกหัด
5.เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
3. ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงเย็บข้อสอบกลางภาค
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104 เรื่องQuestion Tag
5.เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.ช่วยพี่ในหมวดพิมพ์ข้อสอบกลางภาค
3. นำเอกสารคือข้อสอบกลางภาคไปโรงถ่าย
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
5. เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำการออกข้อสอบกลางภาคจำนวน40 ข้อ
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105ซึ่งวันนี้มีนักเรียนบ้างคนชอบชวนเพื่อนพูดในขณะที่สอน
4. เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. นำสื่อนวัตกรรมของหมวดภาษาต่างประเทศไปแสดงโชว์ที่ห้องสื่อ
4. เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
4.เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105ในคาบที่4
4.ทำสื่อการสอนให้นักเรียน
5.เข้าร่วมเชียร์กีฬาสีในโรงยิม

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า
3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
4 .เข้าดูการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงยิม

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. มอบหมายงานในการออกข้อสอบกลางภาค
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105
5. ดูการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลในโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. ดูการซ้อมกีฬาสีภายในโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
4. เข้าอ่านหนังสือที่ห้องสมุดของโรงเรียน
5. ดูการซ้อมกีฬาสีภายในโรงเรียน

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 255

 "โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนำคณะครูไปดูการแข่งขันกระบี่วิชาการที่จังหวัดกระบี่"

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. เข้าดูนักเรียนกิจกรรมชุมนุม”อนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย”
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104ในคาบสุดท้ายของวันนี้

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่104
3.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่105
3. ช่วยพี่ในหมวดทำแผนผับในงานกระบี่วิชาการ

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. เข้าร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนที่ลานอเนกประสงค์
3. บริการช่วยจัดอาหารให้ครูในช่วงบ่าย
4. เข้าประชุมครูที่หอประชุมเกี่ยวกับงานกระบี่วิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.สอนแทนอาจารย์สุดารัตน์เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่503
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104
4.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105
5.ช่วยงานพี่ในหมวดภาษาต่างประเทศ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104
4. พี่ในหมวดพาไปเลี้ยงที่ร้านอาหารDaily Hut 

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำใบความรู้ให้นักเรียนในหมวดภาษาต่างประเทศ
3. เข้าดูนักเรียนในคาบกิจกรรมชุมนุม”อนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย”
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104ในคาบสุดท้ายของวันนี้

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104ในคาบแรกของวันนี้
3. ตรวจการบ้านนักเรียน
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105 ซึ่งวันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ตรวจการบ้านนักเรียน
3.ดูแลและให้บริการคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนที่ห้องสำนักงานของโรงเรียน
4. ช่วงบ่ายเข้าฟังและสรุปผลการประเมินโรงเรียนที่ห้องประชุมของโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ช่วยพี่ในหมวดพิมพ์งาน
3.ดูแลและให้บริการคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนที่ห้องสำนักงานของโรงเรียน

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. วันนี้คณะกรรมการสถานศึกษามาประเมินโรงเรียนเป็นเวลา 3วัน ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดที่ห้องประชุมของโรงเรียน
3. ไปดูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104 ซึ่งนักเรียนได้จัดบอรด์เวรประจำวัน
4. ช่วยพี่ในหมวดพิมพ์งาน
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ช่วยหัวหน้าหมวดเขียนทะเบียนสื่อนวัตกรรมภาษาอังกฤษ
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104ในคาบสุดท้ายของวันนี้

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104ซึ่งวันนี้นักเรียนบางคนออกเสียงคำศัพท์ผิดและได้ออกเสียงที่ถูกต้องให้นักเรียนฟัง
     และให้นักเรียนอ่านตาม
3.นำนักเรียนชั้นม.1ไปกวาดขยะที่ห้องปฏิบัติการ sound lap
4. ช่วยจัดบอรด์หมวดภาษาอังกฤษที่เข้าจะมาประเมินโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105ในหน่วยการเรียนที่4
3.เข้าประชุมครูในช่วงบ่าย

วันพฤหัสสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. ทำพิธีไหว้ครูของโรงเรียนในช่วงเข้าที่ลานอเนกประสงค์
3. วันนี้โรงเรียนมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในช่วงบ่าย

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105ซึ่งวันนี้สอบเก็บคะแนนในหน่วยการเรียนรู้ที่1-3
3.คุมนักเรียนซ้อมพิธีไหว้ครูในวันพรุ่งนี้ที่ใต้อาคารลานอเนกประสงค์

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104ซึ่งวันนี้สอบเก็บคะแนนในหน่วยการเรียนรู้ที่1-3
3.เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยซึ่งวันนี้กิจกรรมคือสมาชิกในชุมนุมร้องเพลงลูกทุ่งแข่งกัน
3.ตรวจข้อสอบนักเรียนที่สอบไปในหมวดภาษาต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555

โรงเรียนปิดการเรียนการสอนเนื่องจากวันนี้เป็นวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 1มิถุนายน 2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105วันนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านบทสนทนากันเป็นคู่และให้ออกมาพูดบทสนทนาที่ 
     หน้าชั้นเรียน
3.จัดบอรด์บุคลากรของหมวดภาษาอังกฤษ
4. ออกข้อสอบที่จะสอบเก็บคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในหน่วยการเรียนรู้ที่1-3ที่ได้สอนไปแล้ว

วันพฤหัสสับดีที่ 31พฤษภาคม2555

ภาระที่ต้องทำ
1.เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104ซึ่งวันนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านบทสนทนากันเป็นคู่และให้ออกมาพูดบทสนทนาที่ 
     หน้าชั้นเรียน
3.นำแผนการจัดการเรียนรู้ให้รองผู้ช่วยโรงเรียนตรวจที่ห้องสำนักงานของโรงเรียน
4.พิมพ์งานเกี่ยวกับโครงการที่ทำคือโครงการ verb with funs ที่ห้องหมวด

วันพุธที่ 30พฤษภาคม2555

ภาระที่ต้องทำ
1. เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงติกับนักเรียน
2.เข้าสังเกตการสอนการสอนของนางสาวขนิษฐา นาท่ม ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.102 นักเรียนห้องนี้จะมีส่วนร่วมในการเรียน  
    มากกว่าห้อง101ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเป็นอย่างดีเมือครูถามอะไรจะตอบได้หมด
3. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่105 ซึ่งวันนี้มีนักเรียนบ้างคนลืมหนังสือมา โดยดิฉันได้ให้ดูกับเพื่อนเละตักเตื่อนการจัด
      ตารางสอน
4. สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่104นักเรียนตั้งใจเรียนและทำแบบฝึกหัดที่สั่งเป็นการบ้านมาครบทุกคน