วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555

 วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น.วันนี้ห้องแรกที่ดิฉันสอน คือ ม.106 เวลา 08.10 – 09.00 น. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of paragraph ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 13.00 – 14.00 น. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง Topic of paragraph 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น