วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

  วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับคระครูและนักเรียนเวลา 07.40-08.10 น. วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนในคาบแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่103 เวลา 08.10 – 09.00 น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of paragraph นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 105 เวลา เวลา 13.00 – 14.00น. วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of paragraph นักเรียนตั้งใจเรียนมากเร์ เเละคาบสุดท้ายเป็นนักเรียนชั้นม. 104 นนี้ดิฉันสอนเรื่อง Topic of paragraph นักเรียนตั้งใจเรียนมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น