วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555

     วันนี้ดิฉันสอนนักเรียน 2 ห้อง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 106และ104 ห้องแรกที่ดิฉันสอน คือ ม.106 เวลา 08.10 – 09.00 น. สอบคำศัพท์และทดสอบหลังเรียนในหน่วยการเรียนเรื่องนี้ ห้องที่ 2 ที่ดิฉันสอนในวันนี้คือ ม. 104 เวลา 13.00 – 14.00 น. สอบคำศัพท์และทดสอบหลังเรียนในหน่วยการเรียนเรื่องนี้ หลังจากนั้นให้นักเรียนคิดเพลงเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยเเบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น